İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Makale”

Marksist Sanatın Gelişimi

GİRİŞ Herhangi bir felsefe hakkında açıklama yapmak için, öncelikle bu felsefe hakkında birtakım sorular üzerinde düşünmek, yapacağımız değerlendirmeler açısından önemli olacaktır. İlk olarak Marksist kavramının anlamı nedir? Marksist anlayışın temeli…

Toplumcu-Gerçekçi Şiir Anlayışı

Daha önceki dönemlerdeki anlayışlara nispeten, Cumhuriyet döneminin 1930’larda ortaya çıkan toplumcu-gerçekçi şiir anlayışı, tümüyle farklı ilkelerle hareket etmiş ve ana ilkeleri “sosyalizm” felsefesi olmuştur. Sosyal-gerçekçi adlandırılmanın yanında sosyal realizm, sosyalist…

Poetik Bir Soru(n)

Todorov,  sadece şiir için değil edebiyatın her türü için kullandığı ve özellikle de mensur eserler için üzerinde duracağını belirttiği Poetikaya Giriş’in ön sözünde edebiyatın gündelik konuşmaya oranla daha gelişkin olan…

Kemal Tahir’in Romancılığı ve Cehennem Topçu Cemil Karakteri

Kemal Tahir, görüşlerini desteklemek, atmosfer yaratmak, anlatıma zenginlik ve derinlik kazandırmak amacıyla bazı yazarlara, şairlere roman ve hikâyelerinde yer vererek bir bakıma roman metodolojisinde “montaj” olarak adlandırılan tekniğe başvurmuştur. Çalışmalarında…

Bir Öykü Ustası: Sait Faik Abasıyanık

“Bir insanı sevmekle başlar her şey.”   Niyetimde Sait Faik’in herhangi bir öyküsünden yola çıkarak diğer hikayelerine değinmek, edebi kişiliğini yansıtmak vardı. Fakat onun usta bir öykücü olması, kendisini yeterince tanıma…

Dijital Tiyatro

2020’nin ilk aylarında, sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci başlamıştı. Etkileri hâlâ devam etmektedir. Bütün insanlar, kendilerini evlerinde izole etmek zorunda kaldıkları bu süreçte, hayatlarını iletişim aygıtlarına daha…

Rene Girard’ın Mimetik Arzusu

Giriş Bu çalışma Rene Girard’ın ‘Romantik Yalan ve Romansal Hakikat’ kitabının incelenmesi, özetlenmesi ve açıklanması amacı gütmektedir. Rene Girard’ın Kısa Bir Biyografisi Rene Girard 1923’te Avignon’da doğdu. İlk ve Orta…