İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Makale”

Halid Ziya Uşaklıgil’in Ölümünden Önce Yazdığı Son Eseri: İzmir Hikâyeleri

Servet-i Fünûn döneminin nesir ustası Halid Ziya Uşaklıgil 27 Mart 1945’te dünyaya veda etmiştir. Halid Ziya döneminde en çok romanlarıyla meşhur olmuş, hikâyelerinde hak ettiği değeri görememiştir. Romanlarında seçkin tabakayı…

Hasan Ali Yücel, Türk Aydınlanması

“Aklı, bilimi, insanın en yüksek kudretini hakir gör bakalım!Göz bağlayıcı ve büyücülükleriyle yalanın ruhundan medet um.Şimdiden avucumun içindesin!” MephistoJ. W. von Goethe, Faust, I. Kısım Okurlar Hasan Ali Yücel ismimi…

Metin Erksan’ın “Geçmiş Zaman Elbiseleri”ndeki Sinematografik Üslûbu

Sinema ilk filmin 1895’te, ilk renkli filmin 1902’de yapıldığı zamandan  bugüne kadar sinemanın ne olduğu meselesi hep tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmada sinema iki koldan gelişimini sürdürmüştür. Bunlardan birincisi, popüler sinema, piyasa filmi, ana akım sinema olarak bilinen Hollywood sineması gibi adlarla anılan bu sinemanın  temel amacı müşteridir. İlk hedefi para kazanmak olan bu filmler, izleyici sayısına önem verdiği gibi izleyiciyi yormamaya, rahatlatmaya ve düşündürtmemeye de önem verir. Bellli bir anlatı ve çekim kalıbı vardır ve bunun dışına çıkmayan filmler için bu kavramlar kullanılır. İkincisi ise sanat filmi, festival filmi, öteki sinema, Fransız Yeni Dalga sineması, auteur sineması gibi ana akım sinemanın tam karşısında duran ana akım dışı sinemanın amacı izleyici için film yapmak değil, izleyiciye film yapmaktır.

Yeni Dalga sinemasında  her  yönetmenin kendine  has bir üslûbu vardır.  Bu Yeni Dalga  sinema anlayışına göre mühim olan  filmin  yapımcısı, oyuncusu değil, yönetmenin kendisidir. Yönetmen kamerasının kadrajına hiçbir şekilde sınırlama getirilmez. Yönetmen, içkin ve aşkın sinematografik üslûbuyla  filmin  biricik  sahibi  tek ‘yaratıcı’sıdır. Bu çalışmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1939 yılında  yayımladığı ‘’Geçmiş Zaman Elbiseleri’’ adlı hikâyesini, Türkiye’de kendi sinemasının dilini oluşturan yazar yönetmenlerden biri  olarak kabul edilen  Metin Erksan’ın kadrajından okumak amaçlanmıştır. Hikaye ve filmin detaylı  bir  özeti  verildikten  sonra  hikâye  ve  filmden alıntılar yapılıp yönetmenin hayal dünyasında yarattığı imaj ile sinematografik üslûp olarak  kendi ölçülerine göre  yeniden  diktiği bu‘’Geçmiş Zaman Elbiseleri’’ni  ne  ölçüde  kendisinin  kılıp kılmadığı hikâye ile karşılaştırılarak sorgulanmıştır.

Tezer Özlü’nün “Yaşamın Ucuna Yolculuk” Adlı Yapıtına Psikanalitik Bir Bakış

Modern Türk edebiyatında varoluşçu felsefeyi esas alarak yazın dünyasını oluşturan Tezer Özlü, 1950 kuşağının aykırı isimlerinden biri haline gelmiştir. Acı duyulmadan yazma eyleminin gerçekleştirilemeyeceğini söyleyen Özlü için yaşam, ele aldığı…

Vurun Kahpeye Roman İncelemesi

1.Romanın Kimliği Vurun Kahpeye, Halide Edip’in ikinci romanıdır. Roman 1923 yılı sonlarında Akşam gazetesinde tefrika edilmiş ve 1926’da ilk defa kitap olarak yayımlanmıştır. Vurun Kahpeye romanı, milli mücadele yıllarını konu…

Geçmişten Günümüze Çocuk Edebiyatının Gelişim ve Değişim Serüveni

Çocuk edebiyatı eserleri sözlü geleneğin içinden doğmuştur. Halk edebiyatında olduğu gibi çocuk edebiyatında da sözlü eserler derlenerek yazılı eserlere dönüştürülmüştür. Çocuğun iç dünyasına, bakış açısına göre eser yazma anlayışı 18.…

Romantizm Karşısında Beşir Fuad

Mektubat ve Romantizme Karşı Tutumu Argo- Dil- Üslûp Hususunda Yansımalar Evvel emirde birinci nokta hakkında mütâlaâtımı arzedeyim.”Tabirât-ı necîbâne durur iken avâm-pesendânenin isti’mâline cevâz göstermek câ-iz olamayacağı” der-miyân buyuruluyor. Halbuki realistler…

Aynı Kelimelerle Yeni Bir Dünya

KAPLAN, Mehmet “Kültür ve Dil” adlı çalışmasından seçtiğim beş makaleyi inceledim. Keyifli okumalar. 1.Türk Edebiyatı Türklerin binlerce yıldan beri süregelen çok zengin bir ‘sözlü edebiyat’ları vardır. (s.45) Diyor Mehmet KAPLAN.…

Asaf Halet Çelebi’ye Dair

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı denilince, Milli Mücadele Zaferi sonrası halkta meydana gelen zafer coşkusu, aynı zamanda da savaşın verdiği yorgunluk ve maddi zorluğun tezahürü aklıma gelmektedir. Bu zorlu dönem sadece…

Marksist Sanatın Gelişimi

GİRİŞ Herhangi bir felsefe hakkında açıklama yapmak için, öncelikle bu felsefe hakkında birtakım sorular üzerinde düşünmek, yapacağımız değerlendirmeler açısından önemli olacaktır. İlk olarak Marksist kavramının anlamı nedir? Marksist anlayışın temeli…