İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazılarn yazarı: “Yaren Saygılı”

Beşir Fuad’ın Romantiklere Karşı Öne Çıkardığı Bilim İnsanları ve Edipler

Makalenin önceki bölümünü okumak için; Romantizm Karşısında Beşir Fuad Hugo’da ilişilen yerler başlıca iki noktaya münhasır oluyor. Birincisi Hugo’ya karşı realistlerin iltizâm olunduğu zannolunması, İkincisi ulûm ve fünûnu keşfiyât ve…

Nâzım Hikmet’in Şiir Anlayışı

Nâzım Hikmet Ran ya da Türkiye’den ayrıldıktan sonraki soyadı ile Nâzım Hikmet Borzecki. Nâzım Hikmet, günümüzde her ne kadar aşk şiirleri ile sosyal medyada ve genel ağ adreslerinde yer almış/alıyor olsa da…

Oktay Rifat ve Şiiri

10 Haziran 1914’te Trabzon’da doğdu. 18 Nisan 1988’de İstanbul’da yaşamını yitirdi.1936’da Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığınca gönderildiği Paris’te siyasal bilgiler fakültesinde 3 yıl öğrenim gördü. 2’nci Dünya Savaşı’nın başlaması…

Yaşar Kemal ve Şiir

Yaşar Kemal, 6 Ekim 1923 tarihinde Adana’nın Hemite köyünde dünyaya gelmiştir. Doksan bir yaşına kadar aramızda olan Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015 tarihinde vefat etmiştir. Doğum tarihi ile ilgili Behçet…

Romantizm Karşısında Beşir Fuad

Mektubat ve Romantizme Karşı Tutumu Argo- Dil- Üslûp Hususunda Yansımalar Evvel emirde birinci nokta hakkında mütâlaâtımı arzedeyim.”Tabirât-ı necîbâne durur iken avâm-pesendânenin isti’mâline cevâz göstermek câ-iz olamayacağı” der-miyân buyuruluyor. Halbuki realistler…

Ahşap Evin Gizemi

Merhaba, bu defa kitap ya da şiir tahlilleri ile değil, altıncı sınıf öğrencimin yazdığı öykü ile Mahal’deyim. Genç yeteneklerin, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve kavramları sorgulayabilecekleri “Çocuklar İçin Felsefe ve…

Ahmed Arif ve Hasretinden Prangalar Eskittim Şiiri

Ahmed Arif, 23 Nisan 1927’de Diyarbakır’ın Hançepek semtinde doğmuştur. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal’dır. Diyarbakır Lisesi’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okumuştur. Fakat bölümünü yaşadığı sıkıntılardan dolayı rahatça tamamlayamamıştır.…

Kemal Tahir’in Romancılığı ve Cehennem Topçu Cemil Karakteri

Kemal Tahir, görüşlerini desteklemek, atmosfer yaratmak, anlatıma zenginlik ve derinlik kazandırmak amacıyla bazı yazarlara, şairlere roman ve hikâyelerinde yer vererek bir bakıma roman metodolojisinde “montaj” olarak adlandırılan tekniğe başvurmuştur. Çalışmalarında…