İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazılarn yazarı: “Fatma Korkmaz”

Çocukluk ruhunu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde bulan, öğretmenlikte yansıtan, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yekpâre gönlünde taşıyan biri.

Marksist Sanatın Gelişimi

GİRİŞ Herhangi bir felsefe hakkında açıklama yapmak için, öncelikle bu felsefe hakkında birtakım sorular üzerinde düşünmek, yapacağımız değerlendirmeler açısından önemli olacaktır. İlk olarak Marksist kavramının anlamı nedir? Marksist anlayışın temeli…

Toplumcu-Gerçekçi Şiir Anlayışı

Daha önceki dönemlerdeki anlayışlara nispeten, Cumhuriyet döneminin 1930’larda ortaya çıkan toplumcu-gerçekçi şiir anlayışı, tümüyle farklı ilkelerle hareket etmiş ve ana ilkeleri “sosyalizm” felsefesi olmuştur. Sosyal-gerçekçi adlandırılmanın yanında sosyal realizm, sosyalist…

Evrensel Bir Dil: Müzik

Birçok insan müziğin ahenginde kendi sesini duymayı ve hayatına renk katmayı diler. Çünkü hepimizin de bildiği gibi bazı insanlar, ruhunun menşeini müzikte bulurlar. Bu kaynak, onların daha çok kendilerini ifade…

Varolma Mücadelesi: Nilgün Marmara

Çoğumuz biliyoruz ki, erkek yazarlarımız kadar kadın yazarlarımız da gerek eserleri ile gerek hayatları ile hem ilgi çekici bir hal almış hem de yazarlarımıza bu minvale karşı merak uyandıran sorular…

Ruhun Ortak Dili: Müzik

Gerçek bir müziğin iç ürpertilerinin, insana tattırdığı duyguların, aktardığı etkileyici imgelerin; öteki söz sanatlarının veya şiirin uyandırdığı duygulardan farklı olmadığı düşüncesindeyim. Bu düşüncemin ortaya çıkmasındaki asıl neden; iyi bir şiiri…

Bir Öykü Ustası: Sait Faik Abasıyanık

“Bir insanı sevmekle başlar her şey.”   Niyetimde Sait Faik’in herhangi bir öyküsünden yola çıkarak diğer hikayelerine değinmek, edebi kişiliğini yansıtmak vardı. Fakat onun usta bir öykücü olması, kendisini yeterince tanıma…

Orhan Kemal’in “Elli Kuruş” Adlı Hikayesi Üzerine İnceleme

Orhan Kemal, gerek konularının çeşitliliği gerekse tip çeşitliliği ile Türk hikayeciliğinde ayrı bir yer edinmeyi başarmış bir yazarımızdır. Onun birçok hikayesinde farklı farklı konulara rastlamakla birlikte çocukların da ayrı bir…

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ondört Yaşında Bir Adam” Hikayesi Üzerine İnceleme

ÖZET  Yakup Kadri Karaosmanoğlu yeterince iyi bilinen meşhur yazarlardan birisidir. Modern Türk yazarlığında birçok eserleri yayımlanmış ve ilgi ile okunulmuştur. Uzun ve kısa hikayeleri ile de bilinen yazar, hikayelerini yaşadığı…