Yazar: 18:55 Şiir

Pagan Ubudiyeti

güya’m; bıçkın güyalardan olup çıkmış
eğer’im; sokulgan eğerlerle birolmuşçıkmış
ama benim biricik tulipa’m
kelepçelerimin zırhlarını ah bir soyabilseydim
düzüle düzüle evire çevire
boşa çıkarılmış olacaktı şüphe

“ah mesafenin ve zamanın konumlanışında ki
hep tozu dumana katan belli belirsizlik”

“daima sebepsiz ve sonuçsuz,
şüphenin nefesini kestiği kadar var oldu olacak
olan hakikat”
güzelle beni tulipa oldu olacak güzelle
oldu olacak tulipa / tulipa / illa tulipa

çalmışım, kırılmadığı gibi meğer
satsan satılmıyormuş aşkın kumbarası
ya tutar da salmazsa şimdi gece
üstüme rüyamı
yine hangi pazarın yolunda karşımdaysa
meşum çıkmazlar
bırakırsa gündüzlerimiz bile ömrümüzü yarıyolda
mümkündür
naparız naparız

her mal dünya malı tulipam
anlamak elde değil
şifa istememem bundandır / insandan uğurdan baldan
her mal dünya malı
kalaba laflarla, bulaca fikirlerle kendini
derlemek işten değil / vaki değil
bak
büküle büküle saldırır hep kimsesizliğim
nasıl acizdir nasıl münkir
kaçkınlığımı tulipa,
-en iyisi mi-
bendeki ölü bebekleri
benden al sana götür anlat en iyisini sonra
onmuş gibi onarmış gibi
kaç okka çekmektedir şu köklü yanlışlar
kaç bucağa dallanmıştır
belle;
ister çaresiz düşmüş ister çareli cümlelerimi.
ipsiz sapsız gelecek sana, anla
ama aldırma korkularıma.
ansız anlaşırsın sen bazen kendinle
seni severim tulipa
ben de bilirim sen de bunu
değer sanırsın / ayığım sanırsın bazen kendi kendine
yaşamak değmiştir
ve işte mesele bu dersin
bazı günler değmiyor ki işte tulipa’m
bazı günler ‘ne’ de ‘kim’ de,
ne ‘neyi’ ne de ‘kimi’ hak etmiyor
bazı günleri bir ömür sürüyor hakikatin
biliyorsun
sen; hakikat’im ve ben’im
söyle gene de
değiyor mu
ben de bilirim sen de bunu

II.

pupa yelken tulipa’m pupa yelken
başka bir yol belki içten içe belki
dışarıya içten kotarılacak başka bir yol
olur ya
hep vardır dedilerdi
şimdileyin bellibelirsiz öne sürer gibi kendini
hem belki dış’a da iç’e de içtenlikle savuşacak
başka türlü bir yoldur
senden bana benden sana
bu son derken…çıkılmış
tuzlarımız kurumamışken…gidilmiş
delirmeler yahut ölmeler bahs-i diğerken… koyulmuş
bir yol tulipa
ah tulipa;
yol’um..

*tulipa: lale

Editör: Melike Kara

Hakan Uslu
Latest posts by Hakan Uslu (see all)
Visited 29 times, 1 visit(s) today
Close