Sekiz mart taksimde sokak sokak parçalanmış
                                                                 gün
Dünün tekrarından ibaret
Plastik merminin yolculuğu bedenlerin üstünde
Kaldırımda ezilen gözyaşları 
Mavi elbiseli dayak koridoru oluşturan adamların
                                                                 arasında

Biber gazı taşları kesiyor kadınların yüzünde
Barut kokusu korkutuyor saçlarını
Ve kaos hayatı ıskalıyor düzene içlenerek

Göklerin kehaneti çökmüş kin
Kara adamların gözlerinden yaratılan joplara

Yaralı gülüşlerin saati kumral 
Yabancısı belirsiz acıların
Sürekli ekonomik paketler açıklanıyor 
                                 gizli kapılar ardında
Hiyerarşi büyükbaşlara merhem

Baharda budanan dallar girdap
Ağlaya ağlaya anlaşılmayan kuyu gözlere
Kadın hakları önemli 
                       Hala kurumadı gözyaşları

Eşkali belirsiz adamlar sızarken meydanlara
 Ölü balıklar kurumuş eğreti bakışlardan
Amansız bir mutlakıyet ağızlarda
Gazeteci yazar savcı tutuklar

 Ekranda beyhude vahşilik bilgeliği
Köle bakışlar eziliyor duvarda
Gül toprağı eskitti
Acılı ağıtlar tükenmedi tüten yaralarda,

MART 2020

Rıdvan Yıldız
Latest posts by Rıdvan Yıldız (see all)
Visited 13 times, 1 visit(s) today
Close