Yazar: 15:15 Röportaj

Bir Yazar Beş Soru: Hakan Tunç

Hakan Tunç kimdir?

Ne zor bir soru. Her insan çok katmanlı bir varoluş zincirinin bileşimidir. Hakan Tunç’u Hakan Tunç yapan sayısız düzlem var. Ama genel hatlarıyla söyleyecek olursam öncelikle oğul, abi olarak başlayıp eş ve baba olarak devam eden ve bana çok şey katan bir aile düzleminin içinde yer alıyorum. Bunun yanı sıra lise ve üniversite yıllarımdan beri süregelen köklü dostluklarım olduğu gibi, yıllarca akademisyenlik yapmamın hediyesi olan uluslararası bir akademik camianın da üyesiyim.

Yine de…’yi neden yayımladınız?

Eğlenmek için. Daha çok da farklı bir dünyaya girmek için. Bir erkeğin bir kadını baştan çıkarması hep ilgimi çekti. Roman da bu konuda zaten. Ayrıca hayattaki belirsizliğe ve tesadüflerin önemine de vurgu yapıyor. Özellikle belirsizlik… İnsanlar için en önemli konulardan birinin hayattaki belirsizliği asgariye indirmek veya ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum.

Neden okuyup yazıyorsunuz?

Hayat genelde sıkıcı ve rutinle dolu. Bunun dışına çıkmak bazen başka hayali dünyalara sığınmakla mümkün. Okumak ve yazmak bana bunu sağlıyor.

Bu romanı okunur kılan en önemli öğe(ler) nelerdir?”

Kurgusu itibariyle sürükleyici olmasına önem verdim. Aşk ve casusluk öğeleri insanların daima ilgisini çekmiştir. Ayrıca sihirbazlıktan İslam felsefesine, 15 Temmuz’dan hapishane hayatına uzanan geniş bir yelpazedeki alt temaların da okurun ilgisini çekeceğini umuyorum.

Hayatın amacı sizce ne olmalı?

Sanırım her şeyden önce Viktor Frankl’ın çok güzel betimlediği anlam arayışına değinmeliyim.

İnsanın kendi duygu ve düşünce dünyasında anlam yüklediği şeylere ulaşmaya çalışması ve bu yolda kendini geliştirmesi her birey için önerilebilecek bir pusula bence.

Bunun yanı sıra sevdiklerine elinden gelen en tutkulu biçimde yaklaşmasını, onlara özeni göstermesini de eklemeliyim. Aksi takdirde insan dünyayı kendi oyun alanı sayan, empati yoksunu, yıkıcı bir varlık olma potansiyeli de barındırıyor. Sevgi ve duygusal etkileşim, kendimizi yıkıma götürebilecek hırslarımızdan bizi koruyacak büyük bir güç.

Toparlayacak olursam hayatın anlamını, bireyin potansiyelini açığa çıkartan etkinliklerle uğraştığı ve sevdikleriyle çevrili olduğu bir ortamda bulduğumu söyleyebilirim.

Mahal Edebiyat Sanat
Latest posts by Mahal Edebiyat Sanat (see all)
Visited 21 times, 1 visit(s) today
Close